Kur?

Sacensības notiek  Siguldas novadā Inciema - Braslas apkārtnē.
Sacensību centrs atradīsies pie mājām “Barģi”.
Koordinātes:
57.267037, 24.918847
Nokļūšana sacensību centrā

Tuvumā nav pieejams sabiedriskais transports, tāpēc dalībnieku ierašanās ir iespējama tikai ar savu auto, mikroautobusiem vai autobusiem. Piebraukšana Sacensību centram un maksas autostāvvietai P1 (vieglie auto 2 EUR, mikroautobusi, autobusi 5 EUR) tikai pa vietējas. nozīmes grants ceļu no autoceļa A3. Apstāšanās un stāvēšana uz šī ceļa aizliegta!!! Lūgums sekot transporta kustības regulētāju norādījumiem. Piebraukšana bezmaksas autostāvvietai. P2 (attālums no autostāvvietas līdz Sacensību centram 500 m) tikai pa vietējas nozīmes grants ceļu Inciems – Kalnslūnas no autoceļa P8 Inciemā. Skatiet piebraukšanas shēmu.  Pagriezienos būs izvietots organizatoru marķējums, sekojiet norādēm un zīmēm. OPEN distanču dalībniekiem iesakām izmantot bezmaksas autostāvvietu P2. Lūdzu ņemiet šo informāciju vērā, plānojot savu sacensību dienu!

Piebraukšanas informācija

Sacensību centra shēma

Kad?

03.05.2023.   Saule riet 21:11.

 • 18:00    Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
 • 18:00 – 20:00   OPEN grupu brīvais starts SOLO un TRACK (marķētajā) distancēs
 • 18:30 – 19:00   Pasaules čempiona E. Bertuka meistarklase “Kā kļūt par čempionu”
 • 19:30   Atklāšanas ceremonija
 • 20:00   Masu starts “Zvaigžņu stafetes” 1. etapam
 • 21:00 Tiek slēgts OPEN grupu finišs
 • Ap 22:45   “Zvaigžņu stafetes” uzvarētāju komandu finišs
 • 23:25   Tiek slēgts starts etapu maiņai
 • 23:30   Masu starts 2.– 5. posmu dalībniekiem, kuru komandas nav iekļāvušās kontrollaikā līdz 23:25
 • 23:59   Apbalvošana


Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
04.05.2023.   Saule lec 5:29,

 • 00:30   Pārsteiguma balvu loterija klātesošajiem dalībniekiem
 • 00:30   Tiek slēgts finišs
  Es piesakos

                  

Apvidus un karte

Karttapvidus augstkais punkts 91 m v.j.l., nogāžu relatvais augstums sasniedz 10-20 m. Reljefa tips – pauguraine un mikroreljefs. Prsvarskujkoku mes ar labu un vidju caurejambu, privtajos meos dažāda vecuma izcirtumi ar jaunaudzm un apgrtintu caurejambu. Regulrs stigu un mea ceu tkls. Bstamas vietas: loklas nozmes autoceļš ar nelielu satiksmes intensitti, kas bs jāšķērso vism dalbnieku grupm, karlielkarjera stvkrasts ar irdenu smilti. Apvidus OS sacensbm izmantots aragrk.
Karte sagatavota ISOM2017-2 standartun atjaunota 2023. gada pavasar. O-kartogrfs Gunrs Dukte.
Karte tiks drukta uz mitrumizturgpapra un nebs ievietota polietilna maisiņā. Karte nav droa pret saplēšanu.
Vism grupm un distancm kartes mrogs 1 : 10 000, augstumlknes ik pc 2,5 m.
Ldzu ievrot noteikumus un neapmeklt rajonu orientēšans aktivittm!


EMBARGO!
Līdz sacensībām kartes LOF Nr. 1210_2019, Brasla-Slūnas apvidus ir slēgts treniņiem un citu sacensību rīkošanai!

Zemāk jaunās sacensību kartes paraugi.


Neilgi pirms sacensībām apvidū ir veikti mežistrādes darbi, kā rezultātā atsevišķās vietās ir iebrauktas meža tehnikas pēdas, kuras nav iezīmētas kartē. Mežistrādes rajonos nav pabeigta baļķu izvešana, kā arī ir cirsti zari, kuri apgrūtina skrienamību.

Dalībnieki un komandas

Sacensībās var piedalīties ikviens  orientierists, ievērojot dalībnieku vecuma un meistarības grupu dalījumu, startējot LOF reģistrēta kluba vai jauktās komandas sastāvā, kā arī individuāli, kādā no Open distancēm.
Sacensība par Latvijas Valsts prezidenta balvu notiek 5 etapu stafetēs starp LOF klubu komandām 3 kategorijās: Juniori, Elite un Meistari. Kopvērtējuma uzvarētāju klubu, kurš iegūs Valsts prezidenta balvu, nosaka pēc mazākās punktu summas, kas iegūta, summējot kluba labāko komandu izcīnītās vietas katrā atsevišķajā kategorijā.  Vienādu punktu gadījumā augstāku vietu iegūst klubs, kuram ir augstāka vieta Elites kategorijā. Jauktās komandas var piedalīties ievērojot komandu veidošanas noteikumus, taču kopvērtējumā netiek vērtētas.

Komandas sastāvā 5 dalībnieki, no kuriem vismaz 2 sievietes. Komandas jākomplektē, ievērojot sekojošus vecuma ierobežojumus:
JUNIORI: MW12-18, ne vairāk kā 2 no MW18.
ELITE: bez vecuma ierobežojumiem.
MEISTARI: ≥ MW260 (MW40-90, ne vairāk kā 2 no MW40-45).
OPEN: Ikviens interesents (t. sk. Zvaigžņu stafetes komandu dalībnieki) bez vecuma ierobežojumiem.  

Pieteikumi, Reģistrācija

Pieteikumu termiņš    līdz 28. aprīlim pl.23.59 (EET).

Visām grupām pieteikumu iesniegšana un dalībnieku vārdu precizējumi jāveic izmantojot LOF online pieteikšanās sistēmu. Spied  šeit un piesakies.

Reģistrācija sākas no 01.03.2023.
Piesakoties obligāti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, grupa, klubs, LOF orientēšanās datubāzes numurs (ODB), personīgās SportIdent kartes numurs (vai arī jānorāda, ka vēlēsies SI karti īrēt). Maksājumus jāveic atbilstoši pieteikumu termiņam.
Papildus jautājumus, kas saistīti ar pieteikšanos lūgums sūtīt uz e-pastu: [email protected]  vai var zvanīt uz tel. +371 26141414 (Ojārs Millers).

Dalības maksa

Dalības maksu lūdzam veikt ar pārskaitījumu , norādot kluba komandu (vai arī vairākas), kā arī atbilstošās grupas-kategorijas, par kuru dalības maksa tiek veikta.Visas dalībnieku maksas jāpārskaita uz organizatora kontu ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. aprīlim.   

Maksājumus jāveic uz:       

Biedrība “Orientēšanās sporta klubs MERIDIĀNS”,Reģ. Nr. 40008033743, 

A/S SEB banka, kods UNLALV2X, 

Norēķinu konts: LV35UNLA0004000700573

Grupa                     Maksa komandai, reģistrējoties līdz 28.04. 23:59.            Pēdējā brīža maksa (Limitēts skaits, ne vairāk par 5 komandām katrā grupā)
Juniori                                                    30 EUR                                                                                                                                         50 EUR
Elite                                                        50 EUR                                                                                                                                          90 EUR
Meistari                                                 40 EUR                                                                                                                                          80 EUR
Open - SOLO                                  8 EUR / 1 personai                                                                                                                   10 EUR / 1 personai
Open - TRACK                                5 EUR / 1 personai                                                                                                                     8 EUR / 1 personai

 • Sportident īre 1 EUR par dienu, ja nav sava personīgā SportIdent un nepieciešams to izīrēt no organizatoriem.
 • OPEN grupās pēdējā brīža pieteikumus pieņems uz vietas, līdz būs sasniegts maksimāli pieejamais karšu skaits;
 • Iesniegtais pieteikums bez dalības maksas, tiks uzskatīts par garantiju dalības maksas samaksai sacensību centrā.
 • No pieteiktajiem un nestartējošajiem dalībniekiem tiek iekasēts 100% no dalības maksas!

Apbalvošana

Kopvērtējuma uzvarētājs   -   LOF klubs saņems Latvijas valsts prezidenta balvu, bet dalībnieki īpašus diplomus.
Visu grupu (kategoriju) 1. –  3. vietu ieguvēju komandu dalībnieki saņems vērtīgas balvas un īpašus diplomus.

OPEN grupu dalībnieki, kas būs pabeiguši distanci, saņems oriģinālu pasākuma suvenīru.

Uzvarētāju apbalvošanas ceremonijas noslēgumā visi klātesošie dalībnieki piedalās numuru loterijā, pārsteiguma balvu izlozē.

OPEN grupās (3 dalībnieki no katras grupas) tiek izlozēti pēc rezultātu protokola.

DIVAS SPECIĀLBALVAS  – bezmaksas dalība JUKOLA un VENLA stafetēs Somijā.                 

Klubi, kuri Zvaigžņu stafetē būs pārstāvēti ar lielāko dalībnieku skaitu grupās  M (vīrieši) un W (sievietes), saņems bezmaksas starta iespējas 1 komandai attiecīgi   Jukola (700 EUR)  un   Venla (400 EUR)   stafetēs. Vērtējumam tiks izmantoti tikai LOF ODB reģistrā esoši orientieristi, kas piereģistrēti klubam.

Distanču garumi

Juniori       

Etaps                     Km                    KP skaits        Kāpumu summa           Redzamība

1                        4,0 – 4,1                      14                          70                                  Gaisma
2                        3,4 – 3,5                      13                          65                                  Gaisma
3                        4,0 – 4,1                      14                          70                                  Krēsla
4                        3,4 – 3,5                      13                          65                                  Tumsa
5                        4,9 – 5,0                     18                           80                                 Tumsa
                                                                                                                                                                                                              

Elite                 

Etaps                   Km                               KP        Kāpumu summa        Redzamība

1                         5,5 – 5,6                            18                     100                    Gaisma
2                         4,2 – 4,3                            14                      70                      Gaisma
3                         5,5 – 5,6                            18                     100                     Krēsla
4                         4,2 – 4,3                            14                      70                       Tumsa
5                         6,4 – 6,5                            21                      100                     Tumsa
                                                                                                                                                                                                           

Meistari                                   

Etaps                     Km                           KP              Kāpumu summa           Redzamība
1                         4,3 – 4,4                         15                   75                          Gaisma
2                         3,5 – 3,6                        13                    70                          Gaisma
3                         4,3 – 4,4                        15                   75                           Krēsla
4                        3,5 – 3,6                         13                   70                          Tumsa
5                         5,0 – 5,1                        17                   85                            Tumsa
                                                                                                                                                                                                           

OPEN1 - SOLO: 3,8 km -12 kp.  Distance tehniski vidēji sarežģīta
OPEN2 - SOLO: 3,1 km - 8 kp.  Distance tehniski viegla.
OPEN - TRACK: 1,5 km 5 KP. Uz kartes būs uzdrukāta līnija ar apvidū izvietoto lentīti, KP var atrasties 20 - 30 metru attālumā no lentītes.
 Visos stafetes etapos  tiek  pielietota izkliede (farsts).


Apvidū ir izvietoti daudz kontrolpunkti, kas atrodas nelielā attālumā viens no otra. Uzmanīgi sekojiet kontrolpunktu numuriem!

Visiem dalībniekiem pēc finiša un stafetes maiņas tiks aizturētas sacensību kartes. Aizturētās. kartes tiks izsniegtas 23:30, pēc 2. masu starta.

Starta un finiša kārtība

 • Pirms došanās uz startu, kā arī uz stafetes maiņu, pie ieejas starta koridorā dalībnieks iztīra/aktivizē (Clear/Check) SI karti.
 • Visu komandu 1. etapa dalībnieki startē vienlaikus – Masu startā.
 • Stafetes nodošana notiek vispirms, atzīmējoties finiša iekārtā un pēc tam pieskaroties nākamajam savas komandas dalībniekam.
 • Otrā un nākamo etapu dalībnieki pēc stafetes maiņas dodas uz karšu galeriju, kur patstāvīgi paņem savam numuram atbilstošo karti un tālāk, skrienot pa marķējumu līdz K punktam, dodas distancē.
 • Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka ir paņēmis pareizo, savas komandas karti.
 • Finiša laiks tiek fiksēts dalībniekam, atzīmējoties uz finiša līnijas izvietotajās SI Finiša stacijās.
 • Uzvarētāju komandas katrā kategorijā nosaka pēc ātrākā 5. etapa dalībnieka finiša līnijas šķērsošanas.
 • Kontrollaiks 1. līdz 4. etapu dalībniekiem 23:25. Dalībnieki, kuru komandas nav iekļāvušās kontrollaikā, var startēt otrajā masu startā 23:30.
 • Dalībnieki startē ar numuriem, kas būs saņemami Reģistratūrā sacensību centrā.
 • Starta protokols tiks publicēts ne vēlāk kā 02. maijā.
 • OPEN grupās dalībnieki piedalās bez numuriem un startē brīvi izvēlētā laikā saskaņā ar pasākuma programmu.

Atzīmēšanās

Atzīmēšanās ar SPORTident. Ja piesakoties netiek norādīti personīgo SI-karšu numuri, automātiski tiek piešķirtas īrētās SI-kartes, kuru nomaiņa uz vietas nav iespējama. SIAC karšu īre: 1EUR
Visas kontrolpunktu stacijas būs pieslēgtas bez kontakta režīmā. Atzīmēties varēs gan bez kontakta, gan parastajā režīmā.

GPS sekošana

Komandām tiks piešķirtas GPS ierīces, kuras dalībniekiem obligāti jāņem līdzi distancēs. Komandu un dalībnieku saraksts, kuriem tiks piešķirts GPS tiks publicēts pēc pieteikšanās beigām.

Serviss sacensību centrā

Sacensību centrā darbosies bufete.
Sacensību centrā būs pieejamas labierīcības.
Centrā darbosies arī sporta inventāra tirdzniecība.

Papildus informācija

Piedaloties sacensībās, dalībnieki automātiski piekrīt savu personas datu apstrādei sekojošā apjomā: Vārds un Uzvārds – dalībnieka identifikācijai, dzimšanas gads – klasifikācijai, klubs – klasifikācijai. Dalībnieka rezultāts, vai distance veikta, un kādā laikā, tiks publicēts Internetā.
Pasākumā dalībnieki tiks fotografēti, filmēti un iegūtie materiāli var tikt izvietoti internetā ar orientēšanās sportu saistītos resursos vai publicēti preses izdevumos.
Sacensībās tiek atbalstīts   godīgās spēles   princips (fair-play).
Ieteicamais sociālo tīklu hashtag: #zvaigznustafete2023

Dalībniekiem ir obligāti jāievēro IOF Anti-Dopinga noteikumi.

Sacensības norisinās periodā, kad pastāv risks ērču aktivitātei. Esiet uzmanīgi un iepazīstieties ar IOF informāciju un rekomendācijām.

Vīzas un ielūgumi

Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts un EU pilsoņiem papildus vīzas iebraukšanai Latvijā nav nepieciešamas. Dalībniekiem, kas nav EU pilsoņi, varētu būt nepieciešama vīza ieceļošanai Latvijā, atkarībā no dalībnieka pilsonības. Papildus informācija par ieceļošanu Latvijā bez vīzas:  https://www.mfa.gov.lv/en/consular-information/countries-and-territories-whose-citizens-may-enter-latvia-without-a-visa
Dalībniekiem, kuriem nepieciešama palīdzība ar ielūguma sagatavošanu vīzas iegūšanai, lūgums kontaktēties ar organizatoriem ne vēlāk kā līdz 2023. gada 9. aprīlim.


Publikācijā izmantoti foto no Latvijas Valsts prezidenta kancelejas un LOF pasākumu krājumiem.
Autori Ilmārs Znotiņš, Ojārs Millers, Gunārs Dukšte un citi.

Kontakti: E-pasts: [email protected]
Tālrunis +37126141414